Get Adobe Flash player

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สมาชิกออนไลน์

None

Login Formสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.6 วันที่ 8 ก.พ. 2557 และ ม.3 วันที่ 8-9 ก.พ. 2557 โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ)กำหนด ทุกสนามสอบดำเนินการสอบและจัดส่งกระดาษคำตอบมายังศูนย์สอบด้วยความเรียบร้อย

 

การใช้กระดานอัจฉริยะ ร.ร.วัดเขากระจิว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ศน.อำพล หิ่นเก่า และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการใช้การใช้กระดานอัจฉริยะ(interactive whiteboard) ณ ร.ร.วัดเขากระจิว เมื่อ 3 ก.พ. 57 โดยมีผอ.เกรียงศักดิ์ ภุมรินทร์ ให้การต้อนรับและร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ การนี้ได้แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้บริหารและครูจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ขยายผลเพิ่มเติมกับครูทุกคนต่อไป

 

ประชุมประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 24 ม.ค.57 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดนมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานการประชุม มีครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุม 156 คน การนี้ใช้งบประมาณของชมรมครูปฐมวัยเอง นอกจากนั้นยังได้ประชุมเตรียมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 28 ก.พ.-1.มี.ค. 57 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง อีกด้วย

 

กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม ปี 56

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 ณ ร.ร.บ้านหนองแขม ศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตังแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

กิจกรรมวันอาเซียน

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 56 จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิการเกี่ยวกับอาเซี่ยน ประธานเปิดงานคือ นางชยกร อินทรสมบัติ รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน การพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)การวาดภาพ การเขียนเรียงความ นาฏลีลาASEAN การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาASEAN ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

 

นิทศการพัฒนาใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ได้นิเทศติดตามการใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย วันที่ 4 ก.พ.57 พบว่าครูเสาวณี พ่วงทอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ปากกาอัจฉริยะ(E-READING)และกระดานอัจฉริยะ(INTERACTIVE WHITEBOARD)เป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนและมีความสุข โชคดีของนักเรียนที่ครูพัฒนาการเรียนการสอนใช้สื่อที่ทันสมัย

 

ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 3 ก.พ.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ซึ่งจะมีการสอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 โดยมีนายสันติ รุ่งสมัยผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานการประชุม รองฯนิวัติ กำไลแก้ว และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นผู้ให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน มีคณะกรรมการเข้าอบรม 300 คน

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ วันที่ 22-23 ธ.ค.2556 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวดลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดแข่งขันระดับประเทศ วันที่ 16-18 ก.พ. 2557 ต่อไป

 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 เมื่อ 10-11 ต.ค.56 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท การนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการและภาระงานที่รับผิดชอบ และวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ซึ่งกำหนดไว้ วันที่ 8-9 ก.ย. 56 โดยกลุ่มนิเทศฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขัน

 

กระบวนการ BBL กับการอ่านออก เขียนได้

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ BBL กับการอ่านออก เขียนได้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๖ วัน เสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมฯผู้บริหารและครูโรงเรียนแกนนำจำนวน ๓๖ โรงเรียน วิทยากรโดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายสันติ  รุ่งสมัย

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิวัติ กำไลแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

ปฏิทินล่าสุด

No events

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา