Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

งานศิลปหัตหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วันที่ 15-17 พ.ย. 2559 พิธีเปิดโรงเรียนบ้านท่ายางฯ เริ่มด้วยพิธีแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ประธานในพิธี นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.เขต สนามแข่งขัน 4 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่ายาง/ร.ร.บ้านหนองแขม/สำนักงานเขต/ศาลเจ้าแม่ทับทิม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  2076 คน เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

มอบเกียรติบัตร ผลการสอบ NT และ O-NET ปี 2557-2558

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัติให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่มีผลการสอบ NT และ O-NET ปี 2557-2558 ลำดับที่ 1-10 ของเขตพื้นที่ โดยนายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร

 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practice ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารหน้าห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยคัดเลือกโรงเรียนในรุ่นที่ 2 มาจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 15 โรงเรียน

 

อบรมการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรม 55 วันอ่านออกเขียนได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรม "๕๕ วัน อ่านออกเขียนได้" เพื่อการสอนอ่านออกเขียนได้ โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม"๕๕ วัน อ่านออกเขียนได้" ปี ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้สอน ป.๑-๓ วันที่ ๙-๑๐ ก.ค. ๒๕๕๙ห้องเกษม กลั่นยิ่ง สพป.พบ.๒ 

 

เตรียมความพร้อม"รวมพลังสร้างคนดีทุกพื้นที่ทุกโรงเรียน"

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม "รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน" วันที่ 13 ก.ค. 59  เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 59..โดยท่านรองผู้อำนวยการ สพป.พบ.2 ท่านรองนิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม..เพื่อเตรียมความพร้อมแก่โรงเรียน จำนวน 56 โรงเรียนที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในวันที่ 22 ส.ค.59 ซึ่งจะมีโรงเรียนร่วมขยายผลโรงเรียนคุณธรรมฯของ สพป.พบ.2 ร่วมจัดนิทรรศการด้วย 10 โรงเรียน

 

โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเกษม กลุั่นยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนของรัฐบาลโดยการรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน

 

ขยายผลการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

วันที่ 26 ส.ค. 2559 สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการ "พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation Skills)"

 

อบรมพัฒนาและประเมินฯการใช้ภาษาอังกฤษครูผู้สอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน วันที่ 30 ก.ค.2559 ณ ห้องเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 รองนิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานเปืดและบรรยายพิเศษ วิทยากรจาก peer center ทั้ง 4 ศูนย์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 150 คน

 

อบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 15 ก.ค. 2559 รองฯประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานอบรม และบรรยายพิเศษ

 

ประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายางฯ วันที่ ๑๑ เป็นผู้ปกครองเครือข่าย อ.ท่ายาง กับ อ.แก่งกระจาน วันที่ ๑๒ จาก อ.ชะอำ กับ อ.บ้านลาด วิทยากรเป็นพยาบาลวิชาชีพจาก รพ.ท่ายาง และ รพ.บ้านลาด

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 250 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213