Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

สื่อนวัตกรรม55 วัน อ่านออกเขียนได้ สพป.เพชรบุรี 2

การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดห้วยสือ

 

 

 

 

 

 

    

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพก ครู ป.2

การอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ครู ป.2 วัยที่ 3-5 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุมแรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ มีครู ป.2 จากเขตพื้นที่ จากเอกชน และเทศบาล เข้าร่วมอบรมจำนวน 154คน วิทยากรหลัก 5 คน ผู้ช่วยวิทยากร 18 ท่าน  ใช้ระบบไอซีทีและทีมผู้ช่วยวิทยากรมาช่วยเข้าอำนวยความสะดวกทำให้การอบรมราบรื่นไม่มีปัญหา

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ จัดประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา ในด้านสาระ ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรียนต้องพัฒนา และกิจกรรมโครงการที่ต้องทำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายเทิดศักดิ์  พราหมณ์ฤกษ์  ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูได้ร่วมใจซื้อ Note 8 samsung galaxy s4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ android โดยมีสื่อสำหรับปฐมวัย คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคฒ วิทยาศาสตร์ คุณครูกำลังสนุกกับการใช้ app ต่างๆ ส่วนมากจะเป็น app ที่ใช้ภาษอังกฤษ บูรณาการกับคณิต ในรูปแบบของเกมการศึกษา สนุก น่าสนใจ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์

 

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์(Inspirig Science)ปีที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 

อบรมการผลิตสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้น ป.3

การอบรมผลิตสื่อฯ โครงการการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.3-6 "55วันอ่านออกเขียนได้" วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นครูชั้นป.3 จำนวน 47 โรงเรียน วิทยากรคือนางอภิญญา กลิ่นดีพร้อมคณะจาก ร.ร.บ้านหนองหงษ์

 

การแข่งขัน SPEECH CONTEST 2013

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 19 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จำนวน 38 โรงเรียน  ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารโรงเรียน

สพป.เพชรบุรี 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 17-18 มิ.ย. 2556 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมัครเข้าอบรม 87 คน วิทยากรจากบริษัทปลาตะเพียน การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทุกคนปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างน่าสนใจ

 

ค่าย English Sumer Camp 2013 ม.ต้น

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10-11 มิ.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน คณะทีมงานวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

ดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯนำโดยศน.เสนาะ สุขสงวน นำโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 11 โรงเรียน ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน ของนายธีรพันธ์ บุญบาง จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาข้อมูลนำมาพัฒนาให้โรงเรียนของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

 

English Sumer Camp 2013 (แก่งกระจาน)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Primary Education English Resource Center)ร.ร.บ้านมะขามโพรง อ.แก่งกระจาน จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา(English Summer Camp 2013) วันที่ 27-29 พ.ค.2556 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ในเขต อ.แก่งกระจาน มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

 

นางเนาะ  สุขสงวน

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 294 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213