Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

    

โครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี2 นำโดย ผอ.อุดม เทศนุ่ม และคณะ ได้นิเทศติดตามพร้อมเก็บข้อมูลงานวิจัย โครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 ของ สพฐ.โรงเรียนที่ถูกสุ่มทำวิจัย 2 โรงเรียน ได้แก่ บ้านแหลมทอง และบ้านดอนเตาอิฐ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ลงนามข้อตกลง และประชุมสอบ NT ป.3

การลงนามข้อตกลงการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับ สพป.เพชรบุรี เขต2 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเหลืออีก 44 โรงเรียน โดยผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานลงนามกับผอ.โรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้นโยบาย "ท่าชะบ้านแก่งโมเดล" ซึ่งเป็นก่ารบริหารแบบ "สี่ตามสามเป้าเก้าแนวทาง" ต่อจากนั้นเป็นการประชุม ครูป.3 เพื่อเตรียมการสอบ NT ปีการศึกษา 2555

 

ต้อนรับศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ จากสพป.ชุมพร เขต1

สพป.เพชรบุรี 2 นำโดยรองฯประชุม แรงกสิกรณ์ และคณะกลุ่มนิเทศฯ ให้การต้อนรับศน.คนึงนิจ จ้อยพจน์ ย้ายจาก สพป.ชุมพร 1 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2555 มีคณะผู้ร่วมงานตามมาส่งประมาณุ 60 คน และเพื่อนๆ สมัยเรียน วค.เพชรบุรี รุ่น 17 มาร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประเมินภายนอกรอบสาม วันแรก

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 26 พ.ย.2555 โดยนายประชุม แรงกสิกร รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู การนี้ได้ไปตรวจเยี่ยม 3 แห่ง คือ วัดเขาทะโมน ,หนองขานาง และหนองเตียน

 

สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเพชรบุรีเขต2

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประเกษม กลั่นยิ่งฯ นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. นำคณะโดย คุณสุนิดา ศุภอักษร พร้อมด้วย คุณองอาจ วิชัยสุชาติ และ คุณธนัญญา แสงทอง ในโอกาสมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 

 

นิเทศการเรียนการสอน ร.ร.บ้านป่าเด็งและบ้านยางชุม

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายอำพล หิ่นเก่าและนายสุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์,การใช้Tabletเพื่อการเรียนการสอน และการสอนของครู ทั้งนี้เพื่อถ่ายวีดีโอการเรียนการสอนของครู ร.ร.บ้านป่าเด็ง และบ้านยางชุม วันที่ 4 ม.ค.56 นักเรียนสามารถใช้ Tablet ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามขั้นตอน ครูสอนโดยใช้สื่อประกอบ นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน

 

ประชุมสัมนา ASEAN CONNECT โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย เป็น ร.ร.ASEAN LEARNING SCHOOL ของ สพป.เพชรบุรี 2 จัดงาน ASEAN CONNECT เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2555 ได้รับความร่วมมือจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ส่งอาจารย์และนักศึกษามาร่วมจัดกิจกรรม โดยกรอบแนวคิด"การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2015" เปิดงานโดย ผอ.สันติ รุ่งสมัย

 

ตรวจเยี่ยมการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 2

กลุ่มนิเทศฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 27 พ.ย.2555 นำโดยนายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู การนี้ได้ไปตรวจเยี่ยม 2 แห่ง คือ วับ้านทุ่งเคล็ด และบ้านท่าเรือ

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจติดตามฯ สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พบ 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด เมื่่อวันที่ 14 พ.ย.55 รองประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยชี้แจงประเด็นการติดตามตรวจสอบ  การให้ค่าคะแนน แหล่งข้อมูลตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน โดยกำหนดเวลาช่วงแรกเป็นโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินรอบสามก่อน

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 วันที่ 6-8 พ.ย.55 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 10-12 ธ.ค.55 ที่ จ.ระยอง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงาน รองฯสุรจิต สุขกันตะ กล่าวรายรายงาน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา