Get Adobe Flash player

สมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Login FormResources

Home

ค่ายคณิตศาสตร์ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง

ศูนย์สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ เป็นนักเรียนชั้น ป.6 จาก 7 โรงเรียนของศูนย์ฯ กิจกรรมจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน วิทยากรเป็นคณะครูจากศูนย์เครือข่าย ผอ.ศรุต ไตรยุทธพิชัย ประธานศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

 

อบรมพัฒนาบุคลากรการด้านใช้สื่อออนไลน์ศูนย์ทุ่งขาม

ศูนย์เครือข่ายทุ่งขาม จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านท่ายางฯ วันที่ 5-7 ก.ค. 55 เนื้อหาด้านการสืบค้นข้อมูล การใช้กระดานสนทนา การพัฒนาความรู้จากระบบUTQ และโทรทัศน์ครู และการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์(eBook)วิทยากรโดยนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี นายเอกลักษณ์ พุดเหียง

 

อบรมการใช้สื่อออนไลน์บุคลากรศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

 

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน โดยผอ.ถิ่น เทียนหอม ประธานศูนย์ฯ จัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์  การใช้กระดานสนทนาเพื่อสื่อสารระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ http://www.kkc1.net วันที่ 28-29 มิ.ย. 55 ผู้เข้าอบรมครู 20 คน ผู้บริหาร 10 คน นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร

 

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ม.1 นายยรรยง เจริญศรี รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดค่าย โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 9 ฐาน มีวิทยากรจากครูสอนภาษาอังกฤษฐานละ 2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์และทำกิจกรรม โดยนักเรียนพักค้างคืนที่ค่าย

 

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯศูนย์อำเภอแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน อ.ก่งกระจาน จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯ วันที่ 7-8 มิ.ย. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย วิทยากรคือ ครูอภิญญา กลิ่นดี ครูอรพิณ ประดับมุกข์ ครูชนากานต์ วรรณขำและครูยุพดี ว่องไว ศึกษานิเทศกลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมแนะนำการอบรมในครั้งนี้(อ่านเพิ่มเติม)

 

อบรมการใช้สื่ออนไลน์นักเรียนศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจานจัดโครงการอบรมพัฒนาด้านการใช้สื่อออนไลน์ให้กับนักเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.แก่งกระจานวิทยา วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2555 มีนักเรียน เข้าร่วมอบรม 30 คน ระดับชั้น ป.4-6 วิทยากรอบรมนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2

 

ศึกษานิเทศก์อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

สพป.เพชรบุรี 2 ส่งศึกษานิเทศก์ 3 คน เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมแกรนไชน่า ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค 55 ประกอบด้วยนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี นายเอกลักษณ์ พุดเหียง เพื่อนำความรู้มาอบรมครู ป.1 ทุกโรงเรียนต่อไป

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีครูสอนสังคมฯระดับชั้น ป.6 เข้าอบรม 126 คน วิทยากรคือนายประทีป เมืองงาม ผอ.ร.ร.บ้านต้นเกตุ และ อ.ชัยรัตน์ โตสุวรรณ จากม.ศิลปรากร รองยรรยง เจริญศรี เป็นประธานเปิดการอบรม ศน.วัฒนา เมืองงาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

กลุ่มงานสื่อฯเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

กลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะครู ร.ร.บ้านพุเข็ม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ การเดินทางและเป็นการพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาจัดเก็บในระบบดูแลนักเรียน รอรับการช่วยเหลือต่อไป พบว่าทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ขาดแคลน การกินอยู่หลับนอนน่าสงสารมาก โดยเฉพาะการเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งเรือ 2 ต่อ ระยะทาง 15 กม. แล้วเดินขึ้นฝั่งมาโรงเรียนอีกเกือบ 1 กม.

 

ประชุมครูปฐมวัยศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ได้จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายสันติ  รุ่งสมัย

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิวัติ กำไลแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา