Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.เพชรบุรี2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวันที่ 29-30 เม.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.เขตพื้นที่ฯเป็นประธานเปิดการประชุม เป็นการนำผลการนิเทศโรงเรียน 11 ประเด็น วิเคราะห์สรุปผล รายงานผลและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อไป

 

งานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต บ้านท่าโล้

โรงเรียนบ้านท่าโล้ นำโดยผอ.สรรพสิทธิ์ บุญมา จัดงานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.56 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ชมการแสดงของนักเรียน นิทรรศการและกิจกรรมของนักเรียน หน่วยงานที่มาร่วมงาน

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล ชลประทานแก่งกระจาน

ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.ชลประธานแก่งกระจานเป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ประเมินรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.วัดวังไคร้

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พบ.2 ที่ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 1 มี.ค.56 จากคณะกรรมประเมินทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข โรงเรียนได้รับโล่ห์และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบลไว้เป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนต่อไป

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้เนที่(LAS)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมกรรมการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่(LAS) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้  เพื่อให้กรรมการคุมสอบทราบขั้นตอน พร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

กลุ่มนิเทศอบรมการปรับระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมย 2556 ณ ห้องประชุมเ้พชรพัฒนา เพื่อให้ศึกษานิเทศทุกคนได้ปรับข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และการบันทึกข้อมูลการนิเทศเข้าระบบเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.)โดยมีนายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานฯ

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล บ้านห้วยกวางจริง

ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง เป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ปฏิบัติการใช้ผลสอบO-NETตัดสินการจบการศึกษาฯ

 สพป.พบ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาวันที่ 4-5 มี.ค. 2556 ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีการให้ความรู้การจัดทำคะแนน การสั่งซื้อ ปพ.และการทำข้อมูล ปพ.ในปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ วันละ 2 อำเภอ วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า ศน.จุรรพร แจ้งธรรมมา ครูกรองแก้ว ศุภอักษร และนางประกาย แสนกล้า

 

งานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5

ชมรมครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี 2 จัดงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 5 วันที่ 22-23 ก.พ. 2556 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ ได้รับเกียรติจากนายชัยยะ อังกินันท์ นายกอบจ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับนายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เพชรบุรี ส่วนหนึ่งโดยการประสานงานของครูวิภา จันทร์ปรุง ประธานชมรม และจากการบริจาคของคณะครูในชมรม ด้านอาคารสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก ร.ร.บ้านท่ายางฯ

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2556 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่เป็นกรรมการคุมสอบห้องละคน เพื่อรับทราบวิธีการพร้อมนำไปปฏิบัติดำเนินการสอบ ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2


นายประชุม แรงกสิกรณ์

รักษาราชการแทน ผอ.พบ.2

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 227 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213