Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเพชรบุรีเขต2

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประเกษม กลั่นยิ่งฯ นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. นำคณะโดย คุณสุนิดา ศุภอักษร พร้อมด้วย คุณองอาจ วิชัยสุชาติ และ คุณธนัญญา แสงทอง ในโอกาสมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 

 

นิเทศติดตามการบริหารจัดการ แท็บเล็ต ร.ร.วัดหว้า

กลุ่มงานส่งเสริมสื่อฯ โดย ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการบริการจัดการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ร.ร.วัดหว้า วันที่ 2 พ.ย.2555 โดยมีผอ.ทิพวรรณ คงหอม และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง ทำสัญญายืมพร้อมแจก Tablet ให้นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนได้บริหารจัดการตามที่ได้รับนโยบายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนให้ความสนใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ Tablet ทุกคน

 

อบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ร.ร.วัดวังไคร้

 โรงเรียนวัดวังไคร์ จัดอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรทุกคนวันที่ 31ต.ค.2555 เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ด้านการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนเนื่องจาก ชั้น ป.1 มึครูที่ต้องสอนหลายคนตามสาระ ผอ.บุญส่ง เกิดหนู และรองยุวนิต เชื้อนิล ให้การสนับสนุน ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร

 

อบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้สื่อออนไลน์โรงเรียนวัดหนองบัว

โรงเรียนวัดหนองบัว จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่  29-30 ตุลาคม 2555โดยมีคณะครู นักเรียนร ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม เรื่องการเขียนเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูล การใช้กระดานสนทนา ครูสามารถเขียนข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

อบรมการใช้โคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ร.ร.บ้านแม่ประจันต์

โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 เป็นการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียนในฝันต่อไป ผอ.ไพโรจน์ กอวชิรพันธ์ จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 วันที่ 6-8 พ.ย.55 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 10-12 ธ.ค.55 ที่ จ.ระยอง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงาน รองฯสุรจิต สุขกันตะ กล่าวรายรายงาน

 

นิเทศติดตามการบริหารจัดการแท็บเล็ต ร.ร.บ้านสระพระ

กลุ่มงานส่งเสริมสื่อฯ โดย ศน.อำพล หิ่นเก่าได้นิเทศติดตามการบริการจัดการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านสระพระ  วันที่ 1 พ.ย.2555 โดยมีผอ.สำราญ ครึกครื้นจิตร และคณะครูให้การต้อนรับ  โรงเรียนได้บริหารจัดการตามที่ได้รับนโยบายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนชั้นป.1 ให้ความสนใจและมีความสุขกับการเรียนการสอนTablet ทุกคน

 

นิเทศติดตามการใช้แท็บเล็ต ร.ร.วัดหนองบัว

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ โดยศน.อำพล หิ่นเก่าและศน.สุรจิตร เรืองศรี ได์นิเทศติดตามการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ร.ร.วัดหนองบัว วันที่ 30 ต.ต.2555 มีนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 10 คน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายเรียบร้อยเกือบสมบูรณ์แล้ว นักเรียนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง พร้อมที่จะใช้เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ต่อไป

 

โรงเรียนบ้านหนองมะกอกจัดอบรมการสร้าง E-BOOK

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โดย ผอ.สมหมาย อ่วมอินจันทร์ จัดอบรมให้ครูที่สนใจในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสร้าง E-BOOK ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 โดยมี นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต2 เป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

 

อบรมการใช้แท็บเล็ตบุคลากร ร.ร.บ้านท่ายาง

โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)จัดอบรมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน วิทยากรได้แก่ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี โดยการสนับสนุนจาก ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เพื่อฝึกให้ครูทุกคนเรียนรู้การใช้งานเครื่องแท็บเล็ตที่ถูกวิธีและการใช้งานบทเรียนต่างๆภายในเครื่อง

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา