Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 


 

 

    

ตรวจเยี่ยมการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 2

กลุ่มนิเทศฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 27 พ.ย.2555 นำโดยนายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู การนี้ได้ไปตรวจเยี่ยม 2 แห่ง คือ วับ้านทุ่งเคล็ด และบ้านท่าเรือ

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจติดตามฯ สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.พบ 2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด เมื่่อวันที่ 14 พ.ย.55 รองประชุม แรงกสิกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยชี้แจงประเด็นการติดตามตรวจสอบ  การให้ค่าคะแนน แหล่งข้อมูลตรวจสอบ ให้กับคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน โดยกำหนดเวลาช่วงแรกเป็นโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินรอบสามก่อน

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 วันที่ 6-8 พ.ย.55 ณ ร.ร.บ้านท่ายางฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 10-12 ธ.ค.55 ที่ จ.ระยอง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 เป็นประธานเปิดงาน รองฯสุรจิต สุขกันตะ กล่าวรายรายงาน

 

นิเทศติดตามการบริหารจัดการแท็บเล็ต ร.ร.บ้านสระพระ

กลุ่มงานส่งเสริมสื่อฯ โดย ศน.อำพล หิ่นเก่าได้นิเทศติดตามการบริการจัดการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอน ร.ร.บ้านสระพระ  วันที่ 1 พ.ย.2555 โดยมีผอ.สำราญ ครึกครื้นจิตร และคณะครูให้การต้อนรับ  โรงเรียนได้บริหารจัดการตามที่ได้รับนโยบายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนชั้นป.1 ให้ความสนใจและมีความสุขกับการเรียนการสอนTablet ทุกคน

 

นิเทศติดตามการใช้แท็บเล็ต ร.ร.วัดหนองบัว

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ โดยศน.อำพล หิ่นเก่าและศน.สุรจิตร เรืองศรี ได์นิเทศติดตามการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ร.ร.วัดหนองบัว วันที่ 30 ต.ต.2555 มีนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 10 คน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายเรียบร้อยเกือบสมบูรณ์แล้ว นักเรียนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง พร้อมที่จะใช้เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ต่อไป

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประเมินภายนอกรอบสาม วันแรก

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม วันที่ 26 พ.ย.2555 โดยนายประชุม แรงกสิกร รองฯผอ.สพป.เพชรบุรี เขต2 นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู การนี้ได้ไปตรวจเยี่ยม 3 แห่ง คือ วัดเขาทะโมน ,หนองขานาง และหนองเตียน

 

สพฐ.ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเพชรบุรีเขต2

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประเกษม กลั่นยิ่งฯ นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. นำคณะโดย คุณสุนิดา ศุภอักษร พร้อมด้วย คุณองอาจ วิชัยสุชาติ และ คุณธนัญญา แสงทอง ในโอกาสมาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 

 

นิเทศติดตามการบริหารจัดการ แท็บเล็ต ร.ร.วัดหว้า

กลุ่มงานส่งเสริมสื่อฯ โดย ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการบริการจัดการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ร.ร.วัดหว้า วันที่ 2 พ.ย.2555 โดยมีผอ.ทิพวรรณ คงหอม และคณะครูให้การต้อนรับ ได้ร่วมประชุมผู้ปกครอง ทำสัญญายืมพร้อมแจก Tablet ให้นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนได้บริหารจัดการตามที่ได้รับนโยบายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนให้ความสนใจและมีความสุขกับการเรียนรู้ Tablet ทุกคน

 

อบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ร.ร.วัดวังไคร้

 โรงเรียนวัดวังไคร์ จัดอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอนให้กับบุคลากรทุกคนวันที่ 31ต.ค.2555 เพื่อให้ครูทุกคนมีความรู้ด้านการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนเนื่องจาก ชั้น ป.1 มึครูที่ต้องสอนหลายคนตามสาระ ผอ.บุญส่ง เกิดหนู และรองยุวนิต เชื้อนิล ให้การสนับสนุน ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร

 

อบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้สื่อออนไลน์โรงเรียนวัดหนองบัว

โรงเรียนวัดหนองบัว จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน วันที่  29-30 ตุลาคม 2555โดยมีคณะครู นักเรียนร ผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรม เรื่องการเขียนเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูล การใช้กระดานสนทนา ครูสามารถเขียนข่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ วิทยากรได้แก่ ศน.สุรจิตร เรืองศรี และศน.อำพล หิ่นเก่า

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา