Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 


 

 

    

อบรมการใช้สื่อออนไลน์บุคลากรศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

 

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน โดยผอ.ถิ่น เทียนหอม ประธานศูนย์ฯ จัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์  การใช้กระดานสนทนาเพื่อสื่อสารระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ http://www.kkc1.net วันที่ 28-29 มิ.ย. 55 ผู้เข้าอบรมครู 20 คน ผู้บริหาร 10 คน นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เป็นวิทยากร

 

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ปี 2012 วันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ณ แก่งกระจาน ลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ม.1 นายยรรยง เจริญศรี รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานพิธีเปิดค่าย โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 9 ฐาน มีวิทยากรจากครูสอนภาษาอังกฤษฐานละ 2 คน เพื่อฝึกประสบการณ์และทำกิจกรรม โดยนักเรียนพักค้างคืนที่ค่าย

 

อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯศูนย์อำเภอแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน อ.ก่งกระจาน จัดอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อฯ วันที่ 7-8 มิ.ย. 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย วิทยากรคือ ครูอภิญญา กลิ่นดี ครูอรพิณ ประดับมุกข์ ครูชนากานต์ วรรณขำและครูยุพดี ว่องไว ศึกษานิเทศกลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 นายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี เข้าร่วมแนะนำการอบรมในครั้งนี้(อ่านเพิ่มเติม)

 

English Summer Camp สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 อำเภอท่ายาง

นายสุรจิต สุขกันตะ รองฯ ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ วัดเขาปากช่อง ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านหนองโรง ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อำเภอท่ายาง ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 มีนักเรียนชั้น ป.4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.ท่ายาง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านหนองมะกอก

 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก ได้ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน มีนายอำพล หิ่นเก่า นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษนิเทศก สพป.เพชรบุรี2 ช่วยดำเนินการซ่อมบำรุง ด้วยการ Ghost วินโดว์พร้อมโปรแกรมใหม่ จำนวน 13 เครื่อง ปรับแต่งระบบปฏิบัติการและลงโปรแกรมคลุมลูกข่าย แนะนำผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถใช้โปรแกรม การดูแลรักษา ตลอดจนการล็อคและปลดล็อคป้องกันระบบให้คงสภาพเหมือนเดิม(อ่านเพิ่มเติม)

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์

กลุ่มนิเทศฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดอบอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง มีครูสอนสังคมฯระดับชั้น ป.6 เข้าอบรม 126 คน วิทยากรคือนายประทีป เมืองงาม ผอ.ร.ร.บ้านต้นเกตุ และ อ.ชัยรัตน์ โตสุวรรณ จากม.ศิลปรากร รองยรรยง เจริญศรี เป็นประธานเปิดการอบรม ศน.วัฒนา เมืองงาม ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

กลุ่มงานสื่อฯเยี่ยมบ้านนักเรียน ร.ร.บ้านพุเข็ม

กลุ่มงานสื่อฯสพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมกับคณะครู ร.ร.บ้านพุเข็ม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ การเดินทางและเป็นการพบผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาจัดเก็บในระบบดูแลนักเรียน รอรับการช่วยเหลือต่อไป พบว่าทุกครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้ ขาดแคลน การกินอยู่หลับนอนน่าสงสารมาก โดยเฉพาะการเดินทางมาโรงเรียนต้องนั่งเรือ 2 ต่อ ระยะทาง 15 กม. แล้วเดินขึ้นฝั่งมาโรงเรียนอีกเกือบ 1 กม.

 

ประชุมครูปฐมวัยศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน ได้จัดให้มีการประชุมครูผู้สอนในระดับปฐมวัยเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ หลักสูตรของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านวังนางนวล

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี่เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กทม. โดยมี นายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ นายคณิต พ่วงทอง นางเสาวณีย์ พ่วงทอง จากโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

English Summer Camp 2012 ชั้น ป.4-6 อำเภอบ้านลาด

 นายชุมพล วีระไพศาล รองฯ ผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2555 (English Summer Camp 2012) ณ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ERIC NETWORK) อำเภอบ้านลาด ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 มีนักเรียนชั้น ป.4-6 จากโรงเรียนในเขต อ.บ้านลาด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 194 คน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา