Get Adobe Flash player

สมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Login FormResources

Home

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขากระจิว

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขากระจิว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้แนะนำการปลดล็อคโปรแกรม Deepfreezeเพื่อลงโปรแกรม FlipAlbum ใช้สร้าง E-Book และลงโปรแกรมอื่นๆ ให้กับครูวิเชียร เนตรแตง เพื่อใช้สอนให้กับนักเรียนต่อไป

 

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดมาบปลาเค้า

การเรียน

กลุ่มนิเทศฯ สพป.พบ.2 โดยนายอำพล หิ่นเก่า และนายสุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดมาบปลาเค้า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อดูความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน มีคอมฯสำหรับใช้สอนจำนวน 7 เครื่อง ได้แนะนำครูผู้สอนให้รู้จักวิธีการ Ghost เพื่อปรับระบบ Windowsและโปรแกรมใหม่ให้เหมือนกันทุกเครื่อง เพื่อสะดวกในการเรียนการสอน และป้องกันระบบเสียหาย ทั้งยังสามารถแก้ไขลงโปรแกรมด้วยตนเองได้

 

นิเทศการใช้สื่อ ICT โรงเรียนวัดท่าคอย

กลุ่มนิเทศฯ ได้นิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT และการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยมี นายพัฒนพงศ์ รื่นบันเทิง ผอ.โรงเรียนวัดท่าคอย และนายชัยวัฒน์ พัฒนศิริศักดิ์ ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับการนิเทศ ปรากฏว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ได้ดี เว็บไซต์มีการพัฒนาอย่างดีและต่อเนื่อง

 

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 61

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเชียน (Nurturing Talent towards Supremacy in ASEAN) ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สพฐ. ซึ่งในกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนนิคมฯ ได้รับรางวัลประกวดมารยาทไทยระดับเหรียญทอง

 

ตรวจข้อสอบการอ่านเขียนและคิดคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การตรวจข้อสอบและบันทึกผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ซึ่งมีการประเมินเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 และตรวจผลการประเมินวันที่ 30 มกราคม 2555 เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการอ่านเขียนและคิดคำนวณของนักเรียนต่อไป

 

การประชุมศูนย์เครือข่ายนิคม 7 กุมภาพันธ์ 2555

นางวสิฎฐา อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการ สพป.พบ.2 และนางวัฒนา เมืองงาม ศน.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.พบ.2 ให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยศูนย์เครือข่าย ซึ่ง สพป.พบ.2 มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์เครือข่ายในสังกัด ในการจัดทำโครงการโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย

  ครูปฐมวัย สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพนธ์ 2555 โดยมีนายประชุม แรงกสิกร รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานฯ ศน.อุไร แจ่มจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความร่วมมือจากครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ทุกคนห่อข้าว ขนม ผลไม้ น้ำดิ่ม มากันเอง และแบ่งปันกันรับประทาน เป็นที่ประทับใจมาก

 

นิเทศการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นิเทศการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของ ร.ร.บ้านน้ำทรัพย์ และ ร.ร.บ้านหนองบ้วย เมื่อวันที่ 25และ 27 ม.ค. 55 ตามลำดับ โดยนายอำพล หิ่นเก่าและนายสุรจิตร เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี 2 จากการนิเทศพบว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จึงได้ช่วยลงวินโดว์และโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ให้ใหม่ และซ่อมให้ใช้งานได้ สามารถใช้สอนคอมพิวเตอร์และสืบค้นเพื่อการเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตได้ ทั้ง 2  โรงเรียน

 

ประชุมเครือข่ายการนิเทศ อำเภอ แก่งกระจาน

 

 ศูนย์เครือข่ายนิเทศ อ.แก่งกระจานได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555   ณ ร.ร.บ้านซ่อง  โดยมีรองนิวัตร กำไลแก้ว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ร.ร. ของ อ.แก่งกระจาน จำนวน  24 โรง  ผอ.กลุ่มและหัวหน้ากลุ่ม ในสพป.เพชรบุรี 2 และศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอ โดยมีข้อราชการ ระเบียบปฏิบัติ โครงการ งบประมาณ ฯลฯ ที่ต้องปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนดไว้

 

ค่ายพัฒนาทักษะ ศูนย์เครือข่าย อ.แก่งกระจาน

 ศูนย์เครือข่าย อ.แก่งกระจาน จัดค่ายพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.6 ใน 4 กลุ่มสาระ เมื่อวันที่ 24-27 ม.ค. 55 โดยจัดสถานที่ตามสาระ คือ ร.ร.บ้านหนองหงษ์ สาระภาษาอังกฤษ  ร.ร.บ้านซ่อง สาระภาษาไทย ร.ร.ชลประธานแก่งฯ สาระคณิตศาสตร์ และร.ร.อฮงลิงค์ สาระวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ผอ.เสน่ห์ เจริญศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิด มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยจัดหางบประมาณในการอบรมทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายสันติ  รุ่งสมัย

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายนิวัติ กำไลแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา