Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

การแข่งขัน SPEECH CONTEST 2013

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคูณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 19 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารและครูวิชาการ จำนวน 38 โรงเรียน  ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการประชุม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารโรงเรียน

สพป.เพชรบุรี 2 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 17-18 มิ.ย. 2556 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี ผอ.สันติ รุ่งสมัย เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมัครเข้าอบรม 87 คน วิทยากรจากบริษัทปลาตะเพียน การอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทุกคนปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างน่าสนใจ

 

การอบรมติดตั้งและใช้งานแท็บเล็ตชั้น ป. 2

การอบรมติดตั้งและใช้งานแท็บเล็ตชั้น ป.2 เมื่อ 12 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเกษมกลั่นยิ่ง จำนวน 137 ร.ร. ในสังกัด สพป.เพชรบุรี 2 จำนวน 126 ร.ร. เทศบาล 9 ร.ร. เอกชน 1 ร.ร. และศึกษาสงเคราะห์ 1 ร.ร. แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ช่วงเช้า อ.ท่ายาง กับ อ.บ้านลาด ช่วงบ่าย อ.ชะอำ กับ อ.แก่งกระจาน วิทยากรคือ ศน.อำพล หิ่นเก่า และศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้อบรมขั้นตอนการถอนเนื้อหา ป.1 ออก แล้วติดตั้งเนื้อหา ป.2 พร้อมวิธีการใช้งาน เพื่อให้กลับไปขยายผลทำเครื่องทั้งหมดของโรงเรียนให้เสร็จสิ้นต่อไป

 

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์(Inspirig Science)ปีที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 

อบรมการผลิตสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้น ป.3

การอบรมผลิตสื่อฯ โครงการการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.3-6 "55วันอ่านออกเขียนได้" วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นครูชั้นป.3 จำนวน 47 โรงเรียน วิทยากรคือนางอภิญญา กลิ่นดีพร้อมคณะจาก ร.ร.บ้านหนองหงษ์

 

ประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ จัดประชุมปฏิบัติการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 38 โรงเรียน เพื่อปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่านมา ในด้านสาระ ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรียนต้องพัฒนา และกิจกรรมโครงการที่ต้องทำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

 

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด

นิเทศการใช้ Tablet โรงเรียนบ้านโป่งสลอด วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายเทิดศักดิ์  พราหมณ์ฤกษ์  ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูได้ร่วมใจซื้อ Note 8 samsung galaxy s4 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ android โดยมีสื่อสำหรับปฐมวัย คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคฒ วิทยาศาสตร์ คุณครูกำลังสนุกกับการใช้ app ต่างๆ ส่วนมากจะเป็น app ที่ใช้ภาษอังกฤษ บูรณาการกับคณิต ในรูปแบบของเกมการศึกษา สนุก น่าสนใจ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์

 

ค่าย English Sumer Camp 2013 ม.ต้น

ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน English Summer Camp 2013 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10-11 มิ.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน คณะทีมงานวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

ดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯนำโดยศน.เสนาะ สุขสงวน นำโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 11 โรงเรียน ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน ของนายธีรพันธ์ บุญบาง จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาข้อมูลนำมาพัฒนาให้โรงเรียนของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

 

English Sumer Camp 2013 (แก่งกระจาน)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Primary Education English Resource Center)ร.ร.บ้านมะขามโพรง อ.แก่งกระจาน จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา(English Summer Camp 2013) วันที่ 27-29 พ.ค.2556 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ในเขต อ.แก่งกระจาน มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา