Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

None

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

 

 

 

    

นิทศการพัฒนาใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ได้นิเทศติดตามการใช้สื่อไอซีที ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย วันที่ 4 ก.พ.57 พบว่าครูเสาวณี พ่วงทอง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ปากกาอัจฉริยะ(E-READING)และกระดานอัจฉริยะ(INTERACTIVE WHITEBOARD)เป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนและมีความสุข โชคดีของนักเรียนที่ครูพัฒนาการเรียนการสอนใช้สื่อที่ทันสมัย

 

ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET

สพป.เพชรบุรี เขต2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 3 ก.พ.2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ซึ่งจะมีการสอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 โดยมีนายสันติ รุ่งสมัยผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานการประชุม รองฯนิวัติ กำไลแก้ว และศน.จุรีพร แจ้งธรรมมา เป็นผู้ให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการประเมิน มีคณะกรรมการเข้าอบรม 300 คน

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ วันที่ 22-23 ธ.ค.2556 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประกวดลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดแข่งขันระดับประเทศ วันที่ 16-18 ก.พ. 2557 ต่อไป

 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556

กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 และทำแผนปฏิบัติการ ปี 2557 เมื่อ 10-11 ต.ค.56 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท การนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการและภาระงานที่รับผิดชอบ และวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ซึ่งกำหนดไว้ วันที่ 8-9 ก.ย. 56 โดยกลุ่มนิเทศฯเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขัน

 

กระบวนการ BBL กับการอ่านออก เขียนได้

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ BBL กับการอ่านออก เขียนได้ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการเรียนการ สอนภาษาไทย ปี ๒๕๕๖ วัน เสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมฯผู้บริหารและครูโรงเรียนแกนนำจำนวน ๓๖ โรงเรียน วิทยากรโดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

 

การใช้กระดานอัจฉริยะ ร.ร.วัดเขากระจิว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ ศน.อำพล หิ่นเก่า และ ศน.สุรจิตร เรืองศรี ได้นิเทศติดตามการใช้การใช้กระดานอัจฉริยะ(interactive whiteboard) ณ ร.ร.วัดเขากระจิว เมื่อ 3 ก.พ. 57 โดยมีผอ.เกรียงศักดิ์ ภุมรินทร์ ให้การต้อนรับและร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ การนี้ได้แนะนำวิธีการใช้ให้กับผู้บริหารและครูจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ขยายผลเพิ่มเติมกับครูทุกคนต่อไป

 

ประชุมประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556 เมื่อ 24 ม.ค.57 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดนมีรองฯนิวัติ กำไลแก้ว เป็นประธานการประชุม มีครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมประชุม 156 คน การนี้ใช้งบประมาณของชมรมครูปฐมวัยเอง นอกจากนั้นยังได้ประชุมเตรียมงานตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 28 ก.พ.-1.มี.ค. 57 ณ โรงเรียนบ้านท่ายาง อีกด้วย

 

กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษงานศิลปหัตถกรรม ปี 56

กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 ณ ร.ร.บ้านหนองแขม ศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตังแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

 

กิจกรรมวันอาเซียน

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 56 จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิการเกี่ยวกับอาเซี่ยน ประธานเปิดงานคือ นางชยกร อินทรสมบัติ รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน การพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)การวาดภาพ การเขียนเรียงความ นาฏลีลาASEAN การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาASEAN ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย อ.ท่ายาง

การประชุมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัย "การสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กปฐมวัย" ของ อ.ท่ายาง วันที่ 26 ก.ค. 56 ณ ร.ร.บ้านท่ายาง โดยมี ผอ.พชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน นอกจากประชุมชี้แจงด้านการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยแลัวยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ฐาน ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างสนุกสนาน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

 

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

การจัดการความรู้(KM)

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา