Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

สารสนเทศอาเซียน

 

สนทนาล่าสุด

No posts to display.

Resources

Home

 

    

 

หนังสือแจ้งข่าว / เอกสารข้อมูล

 

yes โหลดหนงสือ BBL 7 เล่ม ของ อ.พรพิไล เลิศวิชา

yes บันทึกรายการถ่ายทอดสดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

     อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 15 พ.ค. 2558 https://youtu.be/qzA1L16DHxI

yes ปพ.1 ปรับค่าคะแนน O-net จากร้อยละ 20 เป็น 30

yes แบบรายงาน SAR ปีการศึกษา 2557

 

 

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์(Inspirig Science)ปีที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา นายบุญรอด จงมุม รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดการอบรม นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

 

อบรมการผลิตสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้น ป.3

การอบรมผลิตสื่อฯ โครงการการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้น ป.3-6 "55วันอ่านออกเขียนได้" วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.56 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรมเป็นครูชั้นป.3 จำนวน 47 โรงเรียน วิทยากรคือนางอภิญญา กลิ่นดีพร้อมคณะจาก ร.ร.บ้านหนองหงษ์

 

English Sumer Camp 2013 (ชะอำ)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Primary Education English Resource Center)ร.ร.บ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา(English Summer Camp 2013) วันที่ 23-25 พ.ค.2556 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ในเขต อ.ชะอำ มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศ ติดตามฯ

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.เพชรบุรี2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวันที่ 29-30 เม.ย.2556 ณ แก่งกระจานลาวรรณ รีสอร์ท โดยมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองฯผอ.เขตพื้นที่ฯเป็นประธานเปิดการประชุม เป็นการนำผลการนิเทศโรงเรียน 11 ประเด็น วิเคราะห์สรุปผล รายงานผลและนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อไป

 

งานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต บ้านท่าโล้

โรงเรียนบ้านท่าโล้ นำโดยผอ.สรรพสิทธิ์ บุญมา จัดงานวิชาการเสริมพื้นฐานทักษะชีวิต ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 มี.ค.56 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.เพชรบุรี 2 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ชมการแสดงของนักเรียน นิทรรศการและกิจกรรมของนักเรียน หน่วยงานที่มาร่วมงาน

 

ดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯนำโดยศน.เสนาะ สุขสงวน นำโรงเรียนที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 11 โรงเรียน ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน ของนายธีรพันธ์ บุญบาง จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาข้อมูลนำมาพัฒนาให้โรงเรียนของตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

 

English Sumer Camp 2013 (แก่งกระจาน)

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Primary Education English Resource Center)ร.ร.บ้านมะขามโพรง อ.แก่งกระจาน จัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา(English Summer Camp 2013) วันที่ 27-29 พ.ค.2556 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร.ในเขต อ.แก่งกระจาน มาเข้าค่ายเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ คณะวิทยากรจาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี

 

การใช้อุปกรณ์ต่อออกจอทีวีเพื่อการเรียนการสอนแท็บเล็ต

กลุ่มส่งเสริมสื่อฯสพป.เพชรบุรี 2 ได้ไปแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงแท็บเล็ตออกจอทีวีเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลโดยใช้สื่อแท็บเล็ตให้กับ ร.ร.บ้านวังนางนวล และ ร.ร.ชลประทานแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 56 พร้อมแนะนำวิธิการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การเลือกใช้สื่อสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล การดาวน์โหลดและติดตั้งสื่อฯ ที่น่าสนใจ

 

กลุ่มนิเทศอบรมการปรับระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมย 2556 ณ ห้องประชุมเ้พชรพัฒนา เพื่อให้ศึกษานิเทศทุกคนได้ปรับข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และการบันทึกข้อมูลการนิเทศเข้าระบบเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.)โดยมีนายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานฯ

 

ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล บ้านห้วยกวางจริง

ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล จากคณะกรรมการ8ท่าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งมีนายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผอ.สพป.พบ.2 เป็นประธาน ผลการประเมินมติจากคณะกรรมการให้ร.ร.บ้านห้วยกวางจริง เป็นร.ร.ดีศรีตำบล ขอแสดงความยินดีและขอให้พัฒนาความดีนี้ให้ยั่งยืนต่อไป

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

นายวินัย  คุณวุฒิ

รองผอ.ดูแลกลุ่มนิเทศ

นายประชุม  แรงกสิกรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นายอุดม เทศนุ่ม

การจัดการความรู้(KM)

ปฏิทินล่าสุด

No events

คอมพิวเตอร์พกพา

เอกสารความรู้ TABLET

 

วีดีโอความรู้ Tablet 22 ตอน

 

 

Who's Online

เรามี 52 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา