ประชุมเตรียมความพร้อมสอบภาษาไทย O-NET ชั้น ป.6

 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมสอบ O-Net ชั้น ป.6 รูปแบบอัตนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง