นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม เกษม กลั่นยิ่ง โดยใช้ชื่องานว่า"รวมพลังสร้างคนดี ทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน"โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รุ่นปี 58 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้ให้ความกรุณามาเป็นประธานพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมโครงงานคุณธรรมของนักเรียน  การนี้คุณหญิงกษมา วรวรรอยุธยา พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมด้วย